User Login
Article Online
Current Issue 2019 Vol. 50 No.5
Forward Pharmaceutical Sciences
WANG Tianshuai, YU Junjie, ZHANG Yan, ZENG Jinjin and CUI Jingxin
Advances in platinum-intercalators of DNA as antitumor agents
2019,50(5):505.  [摘要] [PDF(3767k)]
GAO Qianqian, HAN Kailin, WANG Guocheng and LU Tao
Advances in core protein allosteric modulators
2019,50(5):516.  [摘要] [PDF(1689k)]
SHI Jinyu, BAI Ying, PENG Kewen, ZHANG Wenhui, ZHU Qihua and XU Yungen
Research progress of PARP-1 inhibitors in combination with other drugs to overcome drug resistance
2019,50(5):523.  [摘要] [PDF(1106k)]
GONG Siman, LAN Siyi, LI Jing and SUN Minjie
Application of iron oxide magnetic nanoparticles in tumor theranostics
2019,50(5):531.  [摘要] [PDF(3282k)]
Original Articles
WANG Xin, ZHAO Xiaomei, ZHANG Pingping, JI Xia and HU Guoqiang
Synthesis and antitumor activity of 1, 2-benzothiazines imidazolo [1, 2-b][1, 3, 4] triazazole derivatives
2019,50(5):540.  [摘要] [PDF(1026k)]
LI Linzhen, WEI Xi, LIU Lu, LI Yongjun and LIANG Jingyu
Chemical constituents from the stems of Clerodendrum trichotomum Thunb.
2019,50(5):544.  [摘要] [PDF(1051k)]
BAO Xingjia, CHEN Xin, WANG Shiru, LING Yunni, ZHANG Jianjun and GAO Yuan
Coamorphous combinations of poorly water-soluble drugs dabigatran etexilate mesylate and tadalafil for improving dissolution and physical stability
2019,50(5):549.  [摘要] [PDF(5725k)]
LIU Yang, WANG Zian, JIANG Yifei, JI Min and WANG Peng
Preparation and characterization of the second near-infrared window fluorescent/photoacoustic imaging liposomes
2019,50(5):560.  [摘要] [PDF(2414k)]
LI Junyan, PHAM Thi Anh, SUN Zhongxuan, CHEN Xuexiang, YE Wencai and WANG Hao
Qualitative and quantitative analyses of Chrysanthemum morifolium ‘Fubaiju’ by LC-MSn and HPLC-UV
2019,50(5):565.  [摘要] [PDF(1070k)]
ZHANG Shengjie, WANG Li and TIAN Zhimei
Simultaneous determination of seven index components in Naoxintong capsule by HPLC wavelength switching method
2019,50(5):572.  [摘要] [PDF(1231k)]
PAN Shiyuan, ZOU Qiaogen, HAN Mo and GAO Qianqian
Determination of imidafenacin in human plasma by UPLC-MS/MS and its bioequivalence
2019,50(5):579.  [摘要] [PDF(1039k)]
LIU Bowen, LIU Fulei, WANG Ruyi, XUE Jingwei, LIU Wenyuan, FENG Feng and QU Wei
Chemical constituents of total alkaloids from Picrasma quassioides and its effects on collagen induced arthritis in rats
2019,50(5):585.  [摘要] [PDF(2896k)]
QIAN Xinyu, XIAO Yunfeng, WANG Yuhua, YANG Xiuhua and WANG Na
Roudoukou-8 San reduces the hypoxia/reoxygenation injury of cardiac myocytes through JAK2/STAT3 pathway
2019,50(5):593.  [摘要] [PDF(2448k)]
YANG Yang, JIANG Cuihua, JIN Qiaomei, ZHANG Libang, ZHANG Jian and YIN Zhiqi
Effect of scutellarein on acute pharyngitis in rats
2019,50(5):600.  [摘要] [PDF(1787k)]
DOU Tonglu, CHEN Hao, CAO Jin, CHEN Junsheng and ZHU Jianwei
Splicing reaction of split inteins between non-natural exteins containing amino acid sequences of antibody hinge area
2019,50(5):606.  [摘要] [PDF(2676k)]
LUO Jianhua, XIA Xuefei, YAO Wenbing and TIAN Hong
Design and antitumor effect of nitrated T helper cell epitope vaccine CD47-NitraTh
2019,50(5):614.  [摘要] [PDF(6002k)]
Reviews
YU Yinghua, XU Zhimeng, ZENG Hao, NI Rongxing and LI Ping
Advances in the study of relationship between Caspases and innate immunity
2019,50(5):622.  [摘要] [PDF(2659k)]

Copyright Editorial Office of Journal of China Pharmaceutical University  苏ICP备11026256号
Address:24 Tongjiaxiang, Nanjing, Jiangsu Province, PRC TEL: 025-83271566 83271562 FAX: 025-83271279 E-mail:cpuxuebao@sohu.com; cpuxuebao@yahoo.com.cn
Technical Support: Beijing Qin-Yun Technology Development Co., Ltd.