User Login
Article Online

Journal of China Pharmaceutical University
Editor-in-Chief 
PENG Si-xun
Associate Editors-in-Chief 
WANG Ming-shi, WU Xiao-ming, WANG Guang-ji
Sponsored by
China Pharmaceutical University
Add
24 Tongjiaxiang, Nanjing, Jiangsu 210009, PRC
Tel
025-83271566
Fax
025-83271279
E-mail
cpuxuebao@sohu.com ; cpuxuebao@yahoo.com.cn
ISSN 1000-5048 CN 32-1157/R

Current Issue 2017 Vol. 48 No.5
Forward Pharmaceutical Sciences
HE Siyu and SUN Haopeng
Advances of covalently modified drugs
2017,48(5):503.  [摘要] [PDF(5642k)]
MO Xiaofei, XU Xiaoli, WANG Yalou and YOU Qidong
Advances in the HIF-1α/p300 protein-protein interaction inhibitors
2017,48(5):515.  [摘要] [PDF(3733k)]
JIA Chengshu, WANG Junwei, LI Hui, ZHU Qihua, GE Yiran and XU Yungen
Advances of phosphoinositide-3 kinase inhibitors in combination with other drugs to overcome drug resistance
2017,48(5):523.  [摘要] [PDF(1014k)]
JIN Yue, WU Xuri and CHEN Yijun
Applications of glycosyltransferases in the improvement of druggability of natural products
2017,48(5):529.  [摘要] [PDF(1794k)]
Original Articles
LI Xiaodi, GUO Xinglong, DAI Rongji, LYU Fang, CONG Lin and DENG Yulin
Synthesis and activities of derivatives of magnolol and honokiol
2017,48(5):536.  [摘要] [PDF(1291k)]
YANG Tong, WANG Xuemeng, WANG Rui, HUANG Wenlong and HU Guoqiang
Synthesis and antitumor activity of pefloxacin C-3(rhodanine unsaturated ketone)amide derivatives
2017,48(5):543.  [摘要] [PDF(983k)]
PEI Jianghong, XIAO Yu, Li Qixing, ZHAO Zihao and CHEN Li
Synthesis and antitumor activity of novel CDDO derivatives
2017,48(5):548.  [摘要] [PDF(1086k)]
QIAO Jianan, WANG Tingfang and ZHANG Can
Design, synthesis and bioactivities of 4-(3-sulfonylbenzene)amino-6-formylpyrrole[2, 3-d] pyrimidine derivatives
2017,48(5):554.  [摘要] [PDF(1062k)]
HUANG Qilong, ZHANG Wanjin, LI Yan, CHEN Juan, ZHOU Baoping, ZOU Xiaohan, ZHANG Chunlei and CAO Zhengyu
Alkaloid constituents from Corydalis decumbens
2017,48(5):563.  [摘要] [PDF(1446k)]
FANG Daqing, LIU Fang, ZHANG Sijia, CAI Chaoqun, LIU Minzhuo, LIU Jinghan, YANG Chunhua and WANG Hao
One new diterpenoid alkaloid from Aconitum carmichaeli
2017,48(5):568.  [摘要] [PDF(1310k)]
ZHANG Tianxing, HUANG Wei, HUANG Xueyu and LIAO Anping
Interaction of oleanolic acid and its derivatives with bovine serum albumin by spectrofluorimetry
2017,48(5):572.  [摘要] [PDF(1449k)]
XING Xiaoqing, BU Xiumin, CHU Yanan, ZOU Bingjie, SONG Qinxin and ZHOU Guohua
Genotype method for SNPs related to individualized aspirin treatment based on pyrosequencing technology
2017,48(5):577.  [摘要] [PDF(2504k)]
CHEN Mengyi, YIN Hui, LIU Xiaohui and DI Bin
Study on extractables in disposable syringe materials
2017,48(5):583.  [摘要] [PDF(1275k)]
CHEN Xueqin, GAO Fang, LIAO Mingyi, LI Rui, LI Wei and DING Li
Identification and determination of the photodegradation impurities in melphalan hydrochloride
2017,48(5):590.  [摘要] [PDF(1004k)]
HU Lixin
RP-HPLC determination of two stereoisomers in latanoprost eye drop
2017,48(5):596.  [摘要] [PDF(1255k)]
CAO Lanjie, ZHU Kuiniu, JIANG Cuihua, GUNN ·Jordan, CHE Chun-Tao, ZHANG Jian and YIN Zhiqi
Intervention effects of the extract of Alismatis Rhizoma on streptozotocin-induced type 2 diabetic rats
2017,48(5):601.  [摘要] [PDF(3685k)]
YU Haiyang, CHEN Song, XU Zheng, GAO Xiangdong and YAO Wenbing
Protective effect of fibroin peptides on Aβ25-35-induced injury in SH-SY5Y cells and its mechanism
2017,48(5):609.  [摘要] [PDF(1602k)]
Reviews
WANG Chen, ZHANG Zhewen, LI Yingchun, ZHANG Xiquan and ZHAO Wei
Advances of the effects of antibody heterogeneity on the function and metabolism of monoclonal antibody drugs
2017,48(5):614.  [摘要] [PDF(3083k)]
TANG Qian, CHEN Song and GAO Xiangdong
Advances of mechanisms of metabolic memory-based diabetic complications and therapeutic drugs
2017,48(5):622.  [摘要] [PDF(974k)]

Copyright Editorial Office of Journal of China Pharmaceutical University  苏ICP备11026256号
Address:24 Tongjiaxiang, Nanjing, Jiangsu Province, PRC TEL: 025-83271566 83271562 FAX: 025-83271279 E-mail:cpuxuebao@sohu.com; cpuxuebao@yahoo.com.cn
Technical Support: Beijing Qin-Yun Technology Development Co., Ltd.